Preskocit navigáciu

Veliteľ Vojenskej hudby OS SR Bratislava


mjr. Mgr. art Boris HOKINA

Veliteľ Vojenskej hudby OS SR Bratislava mjr. Mgr. art Boris HOKINA 

Narodil sa 7. septembra 1975.

 

Vzdelanie:

1990 – 1993 Vojenské konzervatórium, Roudnice nad Labem, Česká republika; hra na hudobný nástroj, klarinet

1994 – 1996 Štátne konzervatórium, Košice

1997 – 2003 Konzervatórium, Bratislava – dirigovanie

1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy; hudobná veda

2011 – 2013 Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy

 

Kurzy:

2008 Manažment pre úroveň líniový manažér

2011 Správne právo v prvom stupni

 

Vykonávané funkcie:

1994 – 1996 orchestrálny hráč, Posádková hudba Banská Bystrica

1996 – 2000 orchestrálny hráč, Posádková hudba Bratislava

2000 – 2003 hudobník - sólista, Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava

2004 koncertný majster Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava

2005 – 2009 zástupca veliteľa Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava

2009 vedúci starší dôstojník – dirigent Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava

2015 veliteľ - dirigent Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava a hlavný inšpektor vojenských  hudieb

 

Ocenenia a vyznamenania:

2004 Za vernosť Ozbrojeným silám – I. stupeň

2006 Za vernosť Ozbrojeným silám – II. stupeň

2014 Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

 

Jazyková pripravenosť:

- anglický jazyk LSRW (2, 2+, 2, 2+)

Skočiť na menu
Share