Preskocit navigáciu

Veliteľ strategického centra krízového manažmentu


Plukovník gšt. Ing. Ján Bujňák

Veliteľ strategického centra krízového manažmentu Plukovník gšt. Ing. Ján Bujňák

Narodil sa 18. apríla 1965 v Prešove

Vzdelanie:

 • 1983 - Vysoká vojenská škola pozemného vojska Vyškov, Česká republika
 • 1987 - Kurz vojenskej poriadkovej služby, ČR
 • 1991 - Odb. kurz pre príslušníka Vojenskej polície, SPŠ MV ČR, Brno
 • 1992 - Odb. špecializačný kurz pre príslušníka Vojenskej polície, SPŠ MV ČR, Pardubice
 • 1997 - Mobilizačný kurz veliteľov a náčelníkov štábov, Trenčín – Kubrá
 • 2000 - Akademický kurz veliteľsko-štábny, vševojskový, Akadémia OS generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • 2006 - Kurz anglického jazyka, Ontário, Kanada
 • 2008 - Kurz národnej bezpečnosti, AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
Vykonávané funkcie:
 • 1987 - Veliteľ motostreleckej čaty, Hodonín, Česká republika
 • 1988 - Veliteľ motostreleckej roty, Hodonín, ČR
 • 1991 - Starší inšpektor sekcie vojenskej poriadkovej polície, Veliteľstvo Armády SR, Hodonín, ČR
 • 1992 - Starší technik výjazdovej sekcie skupiny vojenskej poriadkovej a bezpečnostnej polície, VV Stred GŠ ČSA, Olomouc, ČR
 • 1993 - Starší dôstojník kriminalistickej sekcie vojenskej polície, Veliteľstvo Armády SR, Prešov
 • 1995 - Zástupca veliteľa štábneho práporu, Generálny štáb Armády SR, Prešov
 • 1996 - Poverený výkonom funkcie veliteľa štábneho práporu, Generálny štáb, Armáda SR, Prešov
 • 2000 - Veliteľ mechanizovaného práporu, VePS, Armáda SR, Trebišov
 • 2003 - Zástupca veliteľa ľahkej brigády Pozemných síl OS SR, Topoľčany
 • 2006 - Zástupca veliteľa mechanizovanej brigády, PS OS SR, Topoľčany
 • 2009 - Zástupca náčelníka odboru výcviku, cvičení a doktrín, Štáb pre operácie, Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Bratislava
 • 2010 - Zástupca veliteľa centra riadenia operácií, Centrum riadenia operácií, Štáb pre operácie, GŠ OS SR, Bratislava
 • 2012 - Náčelník štábu, Veliteľstvo pozemných síl OS SR, Trenčín
 • 2012 - Poverený zastupovaním vo funkcii zástupca veliteľa pozemných síl, VePS OS SR, Trenčín
 • 2012 - Veliteľ 1.mechanizovanej brigády, Pozemné sily, OS SR, Topoľčany
 • 2015 - Zástupca veliteľa strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR, Bratislava
 • 2016 - Veliteľ strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR, Bratislava
Jazykové znalosti:
 • anglicky
 • rusky
Záujmy:
 • ovocinárstvo, šport
Plukovník gšt. Ing. Ján BUJŇÁK je ženatý.

Skočiť na menu
Share