Preskocit navigáciu

Odborná a administratívna prax pre absolventov civilných vysokých škôl


Odborná a administratívna prax pre absolventov civilných vysokých škôl

Ozbrojené sily potrebujú pre plnenie svojich úloh aj absolventov vysokých škôl, ktorých si rezort obrany sám vysokoškolsky nevzdeláva. Preto do Ozbrojených síl SR nastupujú napríklad lekári, právnici, psychológovia, telocvikári, duchovní a ďalší vysokoškoláci, ktorí budú vykonávať odbornú službu v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl. Cieľom kurzov a odbornej praxe absolventov civilných vysokých škôl je všestranne pripraviť vzdelaných budúcich dôstojníkov, ktorí budú disponovať odbornými, technickými a taktickými schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami. Takéto kurzy a odborná prax sú základným pilierom kariérneho vzdelávania budúcich dôstojníkov Ozbrojených síl SR.
V priestoroch športovísk kasární Slovenského národného povstania (ďalej len ,,SNP“) v Trenčíne vykonali v období od 14. – 23. januára 2019 administratívnu a odbornú prax v oblasti telovýchovy a športu dvaja absolventi civilných vysokých škôl, poručík Matej Kolek a vojak Martin Kandráč. Menovaných v priestoroch kasárni privítala veliteľka brigády plukovníčka Zuzana Kraushuberová. Ich prax sa skladala z dvoch častí. Z administratívnej a praktickej. Administratívna časť pozostávala najmä z organizácie služobnej telesnej prípravy profesionálnych vojakov (ďalej len ,,PrV“) v podmienkach Brigády bojového zabezpečenia, z tvorby zápisníc z ročného preskúšania PrV a s oboznámením sa s predpisom Tel-1-1 (Vojenský predpis o telesnej výchove a športe v rezorte ministerstva obrany). Ďalej praktická časť pozostávala zo samotnej organizácie služobnej telesnej prípravy, riadenia telesnej prípravy s použitím rôznych cvikov, cvičení a metód.


PraxPrax

Autor: Sevel , Foto: Sevel - Dátum: 23.01.2019
Čítanosť: 958
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share