Preskocit navigáciu

Výcvik vojenských pozorovateľov do operácií UNTSO a EUMM


Výcvik vojenských pozorovateľov do operácií UNTSO a EUMM
Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin v termíne od 11. februárado 1. marca 2019 zabezpečovala výcvik vojenských pozorovateľov predurčených do operácií UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) na Blízkom východe a EUMM (European Union Monitoring Mission) v Gruzínsku.
Do operácie UNTSO OS SR aktívne prispievajú od roku 1998, pričom v súčasnej dobe pôsobia na Blízkom východe dvaja príslušníci OS SR. Hlavnou úlohou pozorovateľov v operácii je dohliadanie na dodržiavanie obsahu dohody o prímerí medzi Izraelom a susediacimi arabskými krajinami.
OS SR participujú na plnení úloh v operácii EUMM od roku 2009 vysielaním jedného dôstojníka. Hlavnou úlohou v priestore operácie je monitorovanie a analyzovanie stabilizačného procesu s dôrazom na dodržiavanie tzv. šesťbodovej mierovej dohody z augusta 2008 medzi Gruzínskom a Ruskom.
Plnenie úloh vyplývajúcich z mandátu pozorovateľských misií UNTSO a EUMM si vyžadovalo v rámci národnej prípravy vo VJVM pokryť široké spektrum úloh potrebných k úspešnému absolvovaniu výcviku.
Úvod výcviku sa niesol v duchu teoretickej prípravy, ktorá zahŕňala sériu prednášok o informáciách z priestoru nasadenia, špecifikách operácií, zo zdravotnej prípravy, mínovej bezpečnosti, získaní poznatkov o historickom vývoji konfliktu, precvičenie rádiovej komunikácie v anglickom jazyku, prácu s tlmočníkmi a vyjednávanie s kľúčovými osobami, psychologickej prípravy, technickej prípravy a praktických jázd na technike Land Rover Defender, zoznámenie sa s pravidlami nasadenia (ROE) a eskalácie sily (EOF), nelegálny obchod s ľudskými bytosťami, mediálna príprava a zoznámenie sa s formami náboženstiev v priestore nasadenia. Počas teoretickej fázy výcviku patrilo medzi kľúčové prednášky odovzdanie nadobudnutých skúseností a aktuálne informácie z miest nasadenia príslušníkmi OS SR, ktorí boli nasadení v priestore operácií v minulosti. Táto téma bola podrobne rozobratá plukovníkom Reném Házom a majorom Rolandom Daňušom, ktorým patrí poďakovanie za kvalitnú spoluprácu.
Praktická časť výcviku začala celodenným výcvikom v Posádkovom cvičisku (PC) Sučany v druhom týždni výcviku. Téma „Základné zručnosti v operácii MKM“ pozostávala z 20 km pešej patroly, počas ktorej si pre cvičiacich imitačná skupina pripravila rôzne druhy incidentov, ktoré cvičiaci museli v krátkom čase vyriešiť.
V poslednom týždni výcviku cvičiaci absolvovali záverečné trojdňové cvičenie v PC Sučany. Cvičenie bolo zamerané na praktické precvičenie zručností potrebných k splneniu úloh počas nasadenia v operáciách. Cvičiaci zriadili dočasné pozorovacie stanovisko, z ktorého vykonávali pešie a mobilné patroly po priestore zodpovednosti. Počas patrolovania na cvičiacich čakali nástrahy, incidenty pripravené imitačnou skupinou, ktoré vždy vyriešili na veľmi dobrej úrovni. Medzi incidenty boli zahrnuté situácie vyžadujúce znalosti z mínovej bezpečnosti, zdravotnej prípravy, rádiovej komunikácie, pozorovania, vyjednávania a práce v časovej tiesni v značne stresujúcich situáciách, ktoré vznikli hlavne počas imitovaného únosu a zajatia. Bol kladený maximálny dôraz na reálnosť modelových situácií.
Vďaka aktívnemu prístupu všetkých cvičiacich a kvalitnej práci inštruktorov možno skonštatovať, že príslušníci OS SR predurčení do operácii UNTSO a EUMM sú pripravení plniť stanovené úlohy a vzorne tak reprezentovať OS SR v medzinárodnom prostredí.

fotofotofotofotofoto 01foto 01foto 01foto 01foto 02foto 02foto 02

Autor: kpt. Tomáš Repa , Foto: VJVM - Dátum: 05.03.2019
Čítanosť: 450
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share