Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program. [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. decembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši :

1. študent AOS - I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium (kontinuálne pokračuje II. stupňom VSŠ),

2. študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,

3. študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzita obrany, Brno / Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Praha, 6-ročný magisterský študijný program Vojenské všeobecné lekárstvo.

4. študent Fakulty vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno, 5-ročný magisterský študijný program / Riadenie a použitie ozbrojených síl, špecializácia Veliteľ chemických jednotiek.

Predpokladaný nástup: 2. augusta 2019

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. marca 2019 (pre študent AOS I. stupeň, študent Leteckej fakulty TUKE I. stupeň, študent Fakulty vojenského zdravotníctva) a do 12.apríla 2019 (pre študent Fakulty vojenského leadershipu).
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl  - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.  [pdf] (246.68 kB)
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. decembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši (študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – II. stupeň
vysokoškolského štúdia, denné štúdium).

Predpokladaný nástup: 2.augusta 2019

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. apríla 2019.


Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia [pdf] (234.75 kB)
Výberové konanie 3P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Predpokladaný nástup: august 2019

Názov funkcie: čakateľ

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 18. apríla 2019.
Výberové konanie 3P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] (215.7 kB)
Výberové konanie 4P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Predpokladaný nástup: október 2019

Názov funkcie: čakateľ

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 21. júna 2019.
Výberové konanie 4P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] (215.31 kB)
Výberové konanie 1P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Predpokladaný nástup: január 2020

Názov funkcie: čakateľ

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 27. septembra 2019.
Výberové konanie 1P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] (215.36 kB)
Výberové konanie 2P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Predpokladaný nástup: marec 2020

Názov funkcie: čakateľ

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 10. januára 2020.
Výberové konanie 2P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] (215.23 kB)
Výberové konanie 5DS/2019 - dočasná alebo stála štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 26. marca 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:
Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov
Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z. z.
Predpokladaný nástup: máj, jún 2019
Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v "Zozname funkcií zaradených do výberového konania 5DS/2019 a prehľade ďalších požiadaviek.
Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 18. apríla 2019.
Výberové konanie 5DS/2019 - dočasná alebo stála štátna služba  [pdf] (222.33 kB)
Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby - pre absolventov civilnej vysokej školy [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 1. apríla 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin- absolvent civilnej vysokej školy


Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z. z.

Predpokladaný nástup: august 2019 a január 2020

Názov funkcie: kadet

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 2. mája 2019.
Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby - pre absolventov  civilnej vysokej školy [pdf] (216.52 kB)
Výberové konanie 6DS/2019 - dočasná alebo stála štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. apríla 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:
Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov
Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z. z.
Predpokladaný nástup: jún 2019
Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v "Zozname funkcií zaradených do výberového konania 6DS/2019 a prehľade ďalších požiadaviek.
Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2019.
Výberové konanie 6DS/2019 - dočasná alebo stála štátna služba  [pdf] (220.25 kB)

Skočiť na menu




Share